இணையவழி அஞ்சலி நிகழ்வு

2020-08-17 11:50:43

  

இணையவழி

அஞ்சலி நிகழ்வு

அமரர் - திருமதி பத்மா சோமகாந்தன்

  • காலம் - ஆகஸ்ட் 19ஆம் திகதி 2020
  • இலங்கை நேரம் மாலை 17:00 மணி
  • அவுஸ்திலேலிய நேரம் இரவு 21:30 மணி
  • கனடா நேரம்  காலை 07:30 மணி
  • லண்டன் நேரம்  பகல் 13:30 மணி
  • ஏற்பாடு - ஞானம் கலை இலக்கியப் பண்ணை

 சூம்  வழி கூட்டம்  இணைப்பு  - Zoom Meeting Link :

https://us02web.zoom.us/ j/81093618070?pwd=aWE4QlYvem1sQy9jM0I1dE5zT2xTUT09

Meeting ID: 810 9361 8070

Passcode: 534636

தொடர்புடைய செய்திகள்